ETT MODERNT FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL STATUSKONTROLL OCH FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

En SAB-enhet installeras i en fjärrvärmekammare. Mätdata samlas in från sensorerna flera gånger per dygn. Rapportering av data sker efter behov. Detta medför att parametrar från nätet analyseras och aktiviteter kan starta utifrån dessa. Mätdata som insamlas kan upptäcka nya läckor, trendförändringar i ledningsnätet samt användas för optimerad drift och distribution.

Övervakningen kan ske manuellt eller med speciella Online-boxar som spelar in ljud under en viss tidsperiod. Ljud- och signalanalysen möjliggör läcksökning och Delta-t® mätning på distans. Mätdata som samlas in i grundutförande av SAB är bland annat lufttemperatur i kammare, luftfuktighet i kammare, kontakttemperatur på tillopp och returledning, översvämningslarm samt inspelningsbara ljudfiler.

Läcksökning och Delta-t® mätning finns nu på distans tack vare en unik akustikmodul speciellt utvecklad och framtagen av Arne Jensen AB.

Smart Active Box - Nivåvakt

UNDRAR DU OM DET ÄR NÅGOT FÖR ERT FÖRETAG?

Prediktivt underhåll och övervakning

 • Tag kontroll och få en klar överblick av ditt rörledningssystem.
 • Försäkra er om att alla ledningsbyten sker i rätt tid och på rätt ledningssträcka.
 • Ett övervakningssystem som fungerar på alla rörsystem, larmade som olarmade.
 • Prediktivt underhåll med Delta-t®
 • Läcklokalisering med korrelation
 1. SAB (Smart Active Box) – samlar in data sensorer
 2. JAM (Jensen Acoustic Module)
 3. Syremätare
 4. Översvämningsvakt
 5. JPU – strömförsörjning
 6. Mikrofon, aktuator och temperatursensor
 7. GSM/GPS – antenn
Smart Active Box Datainsamling

VAR SMART DU OCKSÅ, KONTAKTA OSS

Vi är här för att svara på dina frågor. Våra experter står till hands för att informera dig om alla aspekter.