ARNE JENSEN AB

Arne Jensen AB arbetar över hela landet och bland våra uppdragsgivare finns rörentreprenörer, husentreprenörer, fjärrvärmeindustri, fastighetsbolag, försäkringsbolag, energibolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Under mer än 37 år har vi arbetat med att söka och lokalisera läckage på olika typer av trycksatta ledningar. Under åren har mer än 20 000 olika läckage lokaliserats hos uppdragsgivare som Energibolag, byggföretag och fastighetsägare, kommuner, försäkringsbolag och rörentreprenörer. Metoderna är direkt kostnadsbesparande för kunderna som kan åtgärda energi- och vattenläckage innan förlusterna blir alltför stora.

Även små läckage kan ge upphov till stora kostnader. Vi har många gånger varit med om att exempelvis en vattenläcka är dold i den förbrukning som anses normal på kallvattnet. Det är viktigt att lokalisera läckan innan man river väggar, byter ledningar eller golv. Det är inte ovanligt att vi kallas in för att avhjälpa ett problem efter att man redan genomfört en dyr åtgärd. Då har man spenderat pengar på att laga fel ledning eller system utan att ordentligt reda ut orsaken bakom läckaget.

Jensen Läcksökning

Fråga oss när det gäller:

Alla typer av Läcksökning – Tillståndsanalys – Provtryckning av fastigheter – Termografering – Ledningslokalisering – Problemlösning – Larmtrådsmätning

VAR SMART DU OCKSÅ, KONTAKTA OSS

Vi är här för att svara på dina frågor. Våra experter står till hands för att informera dig om alla aspekter.