SMART ACTIVE BOX

Arne Jensen AB (AJAB) har mer än 30 års erfarenhet av avancerad felsökning, speciellt läcksökning på trycksatta system, till exempel fjärrvärmerör. AJAB har bland annat utvecklat akustisk läcklokalisering, anpassad efter de speciella villkor som gäller för fjärrvärmerör till skillnad mot dricksvattenrör.

Arne Jensen AB har utvecklat en portfölj av nya produkter och tjänster som skapar helt nya värden för drift och underhåll av fjärrvärmenät. Online-mätboxen SAB ”lyssnar” efter och lokaliserar läckor i ett fjärrvärmenät, men används framför allt för förebyggande, prediktivt underhåll.

Exempel 1

  • Omedelbart lokalisera en läcka, vilket minimerar följdskador och förluster.
  • Tillståndsanalys av kammare och stålrörens kvarvarande hållfasthet, ”Just-In-Time” rörbyte, vilket minimerar risk för rörbrott och maximerar utnyttjad livslängd.

Exempel 2

Delta-t®. Tillståndsanalys möjliggör prediktivt underhåll med upprepade mätningar, som ger tydliga, statistiskt säkra trendanalyser över tillståndet = statusen på fjärrvärmenätet.

UNDRAR DU OM DET ÄR NÅGOT FÖR ERT FÖRETAG?

INSTALLATIONER

Vi har gjort ett flertal installationer med mycket bra resultat och stora kostnadsbesparingar.

ÖRESUNDSKRAFT

Tillståndsanalys av kammare och stålrörens kvarvarande hållfasthet.

VAR SMART DU OCKSÅ, KONTAKTA OSS

Vi är här för att svara på dina frågor. Våra experter står till hands för att informera dig om alla aspekter.